Nieuws

Aan- en afmelden werkploegen bij OCC

Medeling Aan- en afmelden werkploegen bij OCC:

Hierbij de medeling vanuit Safety omtrent het aan- en afmelden van de werkploegen bij de OCC telefonisch te doen in plaats van fysiek melden bij de OCC. Dit in verband met het de verkleining van besmetting van het Corona virus. De nieuwe werkwijze vergt extra oplettendheid van met name de OCC, welke ploeg waar aan het werk is en nauwgezet in de gaten blijft houden wie waar aan het werk is.

Dit is een tijdelijke ontheffing op onze regelgeving tot in ieder geval 6 april a.s. of zoveel langer al naar gelang de omstandigheden ten aanzien van Corona dit noodzakelijk maken.

 

 

terug naar vorige pagina