Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Onze gebruiksvoorwaarden

Welkom op onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met de gebruiksvoorwaarden. Als u hier niet mee akkoord gaat, gebruik deze site dan niet. De term 'u' verwijst naar de gebruiker of toeschouwer van onze website www.werkcoordinatietrambaanutrecht.nl. Het gebruik van deze website is onderworpen aan de volgende gebruiksvoorwaarden:

  • De inhoud van de pagina's van deze website is voor uw algemene informatie en gebruik. Het is onderhevig aan verandering zonder kennisgeving.
  • Noch wij, noch derden bieden geen enkele garantie of waarborg ten aanzien van de nauwkeurigheid, tijdigheid, prestaties, volledigheid of geschiktheid van de informatie en materialen gevonden of aangeboden op deze website voor een bepaald doel.
  • U erkent dat dergelijke informatie en materiaal kunnen onnauwkeurigheden of fouten en we uitdrukkelijk aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of fouten in de ruimste mate toegestaan door de wet uitgesloten.
  • Uw gebruik van informatie of materialen op deze website is geheel op eigen risico, waarvoor wij niet aansprakelijk zijn.
  • Deze website bevat materiaal dat eigendom is van of in licentie gegeven aan ons. Dit materiaal omvat,  -maar is niet beperkt tot- het ontwerp, lay-out, look, uiterlijk en afbeeldingen. Reproductie is verboden, behalve in overeenstemming met het auteursrecht, dat deel uitmaakt van deze voorwaarden en bepalingen.
  • Alle handelsmerken gereproduceerd in deze website, zijn erkend op de website. Onbevoegd gebruik van deze website kan aanleiding geven tot een vordering tot schadevergoeding en/of een strafbaar feit.
  • Van tijd tot tijd kan deze website ook links naar andere websites bevatten. Deze links worden voor uw gemak aangeboden. Ze betekenen niet dat we instemmen met de website (s). Wij hebben geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de gelinkte website(s).
  • U mag geen koppeling maken naar deze website van een andere website of document zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.